ค้นหาข้อมูลสื่อกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

**ขนาดไฟล์ยิ่งมากทำให้ดาวน์โหลดช้าอาจจะเปิดไฟล์ได้ช้า กรุณารอ**

-----------------------------

ข้อมูลสื่อกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รหัสสื่อ ชื่อสื่อ ระดับชั้น ผู้แทรกสื่อ ประเภท ขนาดไฟล์(MB) ดาวน์โหลด แบบประเมิน
AC6 การจัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุด ม.1 ชยพล  หงษ์ภู่ Powerpoint 0.39 ดาวน์โหลด Click
AC4 มารยาทในการใช้ห้องสมุด ม.1 ชยพล  หงษ์ภู่ Powerpoint 1.39 ดาวน์โหลด Click
AC5 ความหมายและองค์ประกอบของห้องสมุด ม.1 วิภารัตน์  ท้ายเมือง Powerpoint 2.49 ดาวน์โหลด Click
AC8 แบบวัดความถนัดทางอาชีพ ม.2 วิภารัตน์  ท้ายเมือง PDF 0.31 ดาวน์โหลด Click
AC3 แผนการเรียนสายสามัญ ม.2 วิภารัตน์  ท้ายเมือง Powerpoint 0.15 ดาวน์โหลด Click
AC2 แฟ้มสะสมงาน ม.4 กชวรรณ  บุญธวัชศักดิ์ Powerpoint 8.47 ดาวน์โหลด Click
AC12 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ ม.6 วิภารัตน์  ท้ายเมือง PDF 2.95 ดาวน์โหลด Click
AC11 TCAS65 ม.6 วิภารัตน์  ท้ายเมือง PDF 2.63 ดาวน์โหลด Click
AC10 สอบไม่ติด แค่เรื่องธรรมดา ม.6 วิภารัตน์  ท้ายเมือง PDF 4.86 ดาวน์โหลด Click
AC9 ใบงานเรื่อง เปิดใจโลกการศึกษาต่อ ม.6 วิภารัตน์  ท้ายเมือง PDF 0.14 ดาวน์โหลด Click
AC7 โลกกว้างทางการศึกษาเมื่อจบ ม.6 ม.6 วิภารัตน์  ท้ายเมือง Powerpoint 1.40 ดาวน์โหลด Click
AC1 TCAS61 ม.6 วิภารัตน์  ท้ายเมือง Powerpoint 1.97 ดาวน์โหลด Click

กลับหน้าหลัก

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 117 หมู่ 5 ถนนอู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทร : 035-252269-70 | โทรสาร : 035-328274 | Email : chomsurang@hotmail.co.th