ค้นหาข้อมูลสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

**ขนาดไฟล์ยิ่งมากทำให้ดาวน์โหลดช้าอาจจะเปิดไฟล์ได้ช้า กรุณารอ**

-----------------------------

ข้อมูลสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รหัสสื่อ ชื่อสื่อ ระดับชั้น ผู้แทรกสื่อ ประเภท ขนาดไฟล์(MB) ดาวน์โหลด แบบประเมิน
AR3 นาฏยศัพท์ ม.1 ทิพาดา  ลิมป์ประเสริฐกุล Word 1.18 ดาวน์โหลด Click
AR1 รำวงมาตรฐานเพลง ดวงจันทร์ขวัญฟ้า ม.1 ทิพาดา  ลิมป์ประเสริฐกุล เสียง 0.68 ดาวน์โหลด Click
AR2 รำวงมาตรฐานเพลง ยอดชายใจหาญ ม.1 สุดารัตน์  เทศเวทินากร รูปภาพ 0.76 ดาวน์โหลด Click
AR5 5555 ม.3 ชุติมา  อร่ามเรือง Powerpoint 0.00 ดาวน์โหลด Click
AR4 5555 ม.3 ชุติมา  อร่ามเรือง Powerpoint 0.00 ดาวน์โหลด Click
AR11 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ม.6 พีรวัส  ปั้นทองคำ Powerpoint 238.02 ดาวน์โหลด Click
AR10 อ่านตัวโน้ต ม.6 พีรวัส  ปั้นทองคำ Powerpoint 0.99 ดาวน์โหลด Click
AR9 องค์ประกอบตัวโน้ต ม.6 พีรวัส  ปั้นทองคำ Powerpoint 6.56 ดาวน์โหลด Click
AR8 การเพิ่มอัตราจังหวะ ม.6 พีรวัส  ปั้นทองคำ Powerpoint 2.82 ดาวน์โหลด Click
AR7 โน้ตตัวหยุด ม.6 พีรวัส  ปั้นทองคำ Powerpoint 0.50 ดาวน์โหลด Click
AR6 PITCH NOTE ม.6 พีรวัส  ปั้นทองคำ Powerpoint 2.33 ดาวน์โหลด Click

กลับหน้าหลัก

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 117 หมู่ 5 ถนนอู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทร : 035-252269-70 | โทรสาร : 035-328274 | Email : chomsurang@hotmail.co.th