ค้นหาข้อมูลสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

**ขนาดไฟล์ยิ่งมากทำให้ดาวน์โหลดช้าอาจจะเปิดไฟล์ได้ช้า กรุณารอ**

-----------------------------

ข้อมูลสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาทั้งหมด

รหัสสื่อ ชื่อสื่อ ระดับชั้น ผู้แทรกสื่อ ประเภท ขนาดไฟล์(MB) ดาวน์โหลด แบบประเมิน
PE31 แบบฝึกกิจกรรมเทเบิลเทนนิส1 ม.1 ภัทรา  รัตนธรรมเจริญ PDF 0.11 ดาวน์โหลด Click
PE30 ใบความรู้วิชาเทเบิลเทนนิส ม.1 ภัทรา  รัตนธรรมเจริญ PDF 0.46 ดาวน์โหลด Click
PE33 ทักษะการเดาะลูกเทเบิลเทนนิส ม.1 ภัทรา  รัตนธรรมเจริญ วิดีโอ 57.81 ดาวน์โหลด Click
PE32 การจับไม้เทเบิลเทนนิส ม.1 ภัทรา  รัตนธรรมเจริญ วิดีโอ 40.46 ดาวน์โหลด Click
PE34 หน่วยที่ 2 เรื่อง พัฒนาการทางเพศและการปรับตัว ม.2 ภัทรา  รัตนธรรมเจริญ Powerpoint 3.20 ดาวน์โหลด Click
PE27 หน่วย1 เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น ม.2 ภัทรา  รัตนธรรมเจริญ Powerpoint 6.40 ดาวน์โหลด Click
PE38 ตอนที่ 4 ทุกปัญหามีทางออก ม.2 ภัทรา  รัตนธรรมเจริญ วิดีโอ 43.56 ดาวน์โหลด Click
PE37 ตอนที่ 3 เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ม.2 ภัทรา  รัตนธรรมเจริญ วิดีโอ 44.06 ดาวน์โหลด Click
PE36 ตอนที่ 2 เพศสัมพันธ์มีเมื่อพร้อม ม.2 ภัทรา  รัตนธรรมเจริญ วิดีโอ 45.25 ดาวน์โหลด Click
PE35 ตอนที่ 1 การเปลี่ยนแปลงร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ม.2 ภัทรา  รัตนธรรมเจริญ วิดีโอ 51.82 ดาวน์โหลด Click
PE29 EP2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น (ต่อ) ม.2 ภัทรา  รัตนธรรมเจริญ วิดีโอ 56.46 ดาวน์โหลด Click
PE28 EP1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น ม.2 ภัทรา  รัตนธรรมเจริญ วิดีโอ 100.33 ดาวน์โหลด Click
PE39 การช่วยฟื้นคืนชีพ ม.3 กนกศรี  พงษ์เทียน Powerpoint 7.60 ดาวน์โหลด Click
PE26 วัยและการเปลี่ยนแปลง ม.3 กนกศรี  พงษ์เทียน Powerpoint 3.38 ดาวน์โหลด Click
PE25 เทคนิคพื้นฐานการเล่นฟุตบอล ม.4 นิทัศน์  แป้นอ้อย Powerpoint 53.77 ดาวน์โหลด Click
PE24 ทักษะการเล่นฟุตบอลพื้นฐาน ม.4 นิทัศน์  แป้นอ้อย Powerpoint 49.18 ดาวน์โหลด Click
PE15 สื่อโฆษณากับการบริโภค ม.5 ศยามล  ผูกมิตร Powerpoint 1.84 ดาวน์โหลด Click
PE14 โรคจากพฤติกรรมสุขภาพ ม.5 ศยามล  ผูกมิตร Powerpoint 4.13 ดาวน์โหลด Click
PE13 พฤติกรรมเสี่ยงของชุมชน ม.5 ศยามล  ผูกมิตร Powerpoint 6.36 ดาวน์โหลด Click
PE12 การวางแผนชีวิตและการสร้างครอบครัว ม.5 ศยามล  ผูกมิตร Powerpoint 34.37 ดาวน์โหลด Click
PE11 การประเมินภาวะสุขภาพ ม.5 ศยามล  ผูกมิตร Powerpoint 13.68 ดาวน์โหลด Click
PE9 ระบบหายใจ ม.5 ศยามล  ผูกมิตร Powerpoint 0.08 ดาวน์โหลด Click
PE8 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ม.5 ศยามล  ผูกมิตร Powerpoint 0.24 ดาวน์โหลด Click
PE7 ระบบย่อยอาหาร ม.5 ศยามล  ผูกมิตร Powerpoint 0.08 ดาวน์โหลด Click
PE6 ชีวิตปลอดภัย ม.5 ศยามล  ผูกมิตร Powerpoint 1.71 ดาวน์โหลด Click
PE18 พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ ม.5 ศยามล  ผูกมิตร วิดีโอ 48.81 ดาวน์โหลด Click
PE17 โฆาณาอาหารและยาที่ผิดกฎหมาย ม.5 ศยามล  ผูกมิตร วิดีโอ 12.41 ดาวน์โหลด Click
PE16 โฆษณาเกินจริง ม.5 ศยามล  ผูกมิตร วิดีโอ 9.72 ดาวน์โหลด Click
PE10 การดูแลสุขภาพจิต ม.5 ศยามล  ผูกมิตร วิดีโอ 17.94 ดาวน์โหลด Click
PE5 แมงกินฟัน ม.5 ศยามล  ผูกมิตร วิดีโอ 14.07 ดาวน์โหลด Click
PE4 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ม.5 ศยามล  ผูกมิตร วิดีโอ 20.69 ดาวน์โหลด Click
PE3 ระบบหมุนเวียนโลหิต ม.5 ศยามล  ผูกมิตร วิดีโอ 31.21 ดาวน์โหลด Click
PE2 ระบบย่อยอาหาร ม.5 ศยามล  ผูกมิตร วิดีโอ 26.69 ดาวน์โหลด Click
PE1 ระบบหายใจ ม.5 ศยามล  ผูกมิตร วิดีโอ 26.93 ดาวน์โหลด Click
PE23 ระบบต่อมไร้ท่อ ม.6 จริยาภรณ์  อังศิริจินดา Powerpoint 13.16 ดาวน์โหลด Click
PE22 ระบบสืบพันธุ์ ม.6 จริยาภรณ์  อังศิริจินดา Powerpoint 27.53 ดาวน์โหลด Click
PE19 ระบบประสาท ม.6 จริยาภรณ์  อังศิริจินดา Powerpoint 2.98 ดาวน์โหลด Click
PE21 การตรวจค้นหามะเร็งเต้านม ตอน 2 ม.6 จริยาภรณ์  อังศิริจินดา วิดีโอ 10.16 ดาวน์โหลด Click
PE20 การตรวจค้นหามะเร็งเต้านม ม.6 จริยาภรณ์  อังศิริจินดา วิดีโอ 20.12 ดาวน์โหลด Click

กลับหน้าหลัก

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 117 หมู่ 5 ถนนอู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทร : 035-252269-70 | โทรสาร : 035-328274 | Email : chomsurang@hotmail.co.th