ค้นหาข้อมูลสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

**ขนาดไฟล์ยิ่งมากทำให้ดาวน์โหลดช้าอาจจะเปิดไฟล์ได้ช้า กรุณารอ**

-----------------------------

ข้อมูลสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมทั้งหมด

รหัสสื่อ ชื่อสื่อ ระดับชั้น ผู้แทรกสื่อ ประเภท ขนาดไฟล์(MB) ดาวน์โหลด แบบประเมิน
SO16 สถาบันการเงิน ม.1 นนทพร  แจ้งกลปาน Powerpoint 6.68 ดาวน์โหลด Click
SO15 ทบทวนความรู้ ม.1 นนทพร  แจ้งกลปาน Powerpoint 0.96 ดาวน์โหลด Click
SO14 เกมจำได้ไหม ม.1 นนทพร  แจ้งกลปาน Powerpoint 0.31 ดาวน์โหลด Click
SO13 การสังคายนาพระไตรปิฎก11ครั้ง ม.1 นนทพร  แจ้งกลปาน Powerpoint 3.88 ดาวน์โหลด Click
SO6 แผนที่ ม.2 สุนีย์  ขันธวิธิ Powerpoint 13.68 ดาวน์โหลด Click
SO5 เอกสารเสริมความรู้ การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย ม.2 สุนีย์  ขันธวิธิ Powerpoint 0.02 ดาวน์โหลด Click
SO4 เอกสารประกอบการเรียน/แบบฝึกหัด หน้าที่พลเมือง ม.2 ม.2 สุนีย์  ขันธวิธิ Word 0.93 ดาวน์โหลด Click
SO3 มารยาทไทย การแสดงความเคารพ ม.4 วสุ  อังศุเกียรติถาวร วิดีโอ 50.49 ดาวน์โหลด Click
SO12 ใบงาน-เทอม2 ม.5 นนทพร  แจ้งกลปาน Word 0.24 ดาวน์โหลด Click
SO11 ใบงานที่5 ม.5 นนทพร  แจ้งกลปาน Word 0.02 ดาวน์โหลด Click
SO10 ใบงานที่4 ม.5 นนทพร  แจ้งกลปาน Word 0.02 ดาวน์โหลด Click
SO9 ใบงานที่3 ม.5 นนทพร  แจ้งกลปาน Word 0.02 ดาวน์โหลด Click
SO8 ใบงานที่2 ม.5 นนทพร  แจ้งกลปาน Word 0.02 ดาวน์โหลด Click
SO7 ใบงานที่1 ม.5 นนทพร  แจ้งกลปาน Word 0.02 ดาวน์โหลด Click
SO2 การ์ตูนซีรีส์ เรียนรู้เรื่องลงทุน ตอน ออมเร็ว รวยเร็ว ม.5 วสุ  อังศุเกียรติถาวร วิดีโอ 14.69 ดาวน์โหลด Click
SO1 การ์ตูนซีรีส์ เรียนรู้เรื่องลงทุน ตอน พันธบัตรรัฐบาล ม.5 วสุ  อังศุเกียรติถาวร วิดีโอ 16.78 ดาวน์โหลด Click
SO22 อาเซียนหน่วยที่ 1 ม.6 อนุพงศ์  จูงใจ Powerpoint 17.82 ดาวน์โหลด Click
SO21 ประวัติศาสตร์สากลหน่วย 4 ม.6 อนุพงศ์  จูงใจ Powerpoint 80.01 ดาวน์โหลด Click
SO20 ประวัติศาสตร์สากลหน่วย 3.2 ม.6 อนุพงศ์  จูงใจ Powerpoint 82.25 ดาวน์โหลด Click
SO19 ประวัติศาสตร์สากลหน่วย 3 ม.6 อนุพงศ์  จูงใจ Powerpoint 66.34 ดาวน์โหลด Click
SO18 ประวัติศาสตร์สากลหน่วย 2 ม.6 อนุพงศ์  จูงใจ Powerpoint 17.27 ดาวน์โหลด Click
SO17 ประวัติศาสตร์สากลหน่วย 1 ม.6 อนุพงศ์  จูงใจ Powerpoint 38.53 ดาวน์โหลด Click

กลับหน้าหลัก

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 117 หมู่ 5 ถนนอู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทร : 035-252269-70 | โทรสาร : 035-328274 | Email : chomsurang@hotmail.co.th