ค้นหาข้อมูลสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

**ขนาดไฟล์ยิ่งมากทำให้ดาวน์โหลดช้าอาจจะเปิดไฟล์ได้ช้า กรุณารอ**

-----------------------------

ข้อมูลสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทั้งหมด

รหัสสื่อ ชื่อสื่อ ระดับชั้น ผู้แทรกสื่อ ประเภท ขนาดไฟล์(MB) ดาวน์โหลด แบบประเมิน
TH36 การอ่านทำนองเสนาะ ม.1 กนกรัตน์  สิทธา PDF 0.19 ดาวน์โหลด Click
TH54 แบบฝึกทักษะ เรื่อง สุภาษิต ม.1 กนกรัตน์  สิทธา PDF 1.91 ดาวน์โหลด Click
TH53 คำคล้องจอง ม.1 กนกรัตน์  สิทธา PDF 1.33 ดาวน์โหลด Click
TH51 pop up การสร้างคำ ม.1 กนกรัตน์  สิทธา PDF 3.51 ดาวน์โหลด Click
TH18 เคล็ดลับช่วยจำการผันวรรณยุกต์ ม.1 กนกรัตน์  สิทธา PDF 0.44 ดาวน์โหลด Click
TH50 คำไวพจน์ ชุดที่ 3 ม.1 กนกรัตน์  สิทธา PDF 2.02 ดาวน์โหลด Click
TH49 คำไวพจน์ ชุดที่ 2 ม.1 กนกรัตน์  สิทธา PDF 3.50 ดาวน์โหลด Click
TH48 คำไวพจน์ ชุดที่ 1 ม.1 กนกรัตน์  สิทธา PDF 2.78 ดาวน์โหลด Click
TH16 กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ม.1 กนกรัตน์  สิทธา PDF 1.53 ดาวน์โหลด Click
TH15 ใบงาน เสียงในภาษา ม.1 กนกรัตน์  สิทธา PDF 0.07 ดาวน์โหลด Click
TH38 นิราศภูเขาทอง ม.1 กนกรัตน์  สิทธา PDF 0.37 ดาวน์โหลด Click
TH37 กลอนสุภาพ ม.1 กนกรัตน์  สิทธา PDF 0.45 ดาวน์โหลด Click
TH52 pop up ดอกไม้ คำไวพจน์ ม.1 กนกรัตน์  สิทธา Powerpoint 1.05 ดาวน์โหลด Click
TH17 ตกสิบหยิบล้าน(กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน) ม.1 กนกรัตน์  สิทธา Powerpoint 3.60 ดาวน์โหลด Click
TH47 การเขียนเพื่อการสื่อสาร ม.1 กนกรัตน์  สิทธา Powerpoint 2.00 ดาวน์โหลด Click
TH46 การสร้างคำในภาษาไทย ม.1 กนกรัตน์  สิทธา Powerpoint 0.61 ดาวน์โหลด Click
TH45 กาพย์เห่ชมเครืองคาวหวาน (นำเสนอ) ม.1 กนกรัตน์  สิทธา Powerpoint 0.85 ดาวน์โหลด Click
TH44 กาพย์พระไชยสุริยา ม.1 กนกรัตน์  สิทธา Powerpoint 4.01 ดาวน์โหลด Click
TH43 โคลงโลกนิติ ม.1 กนกรัตน์  สิทธา Powerpoint 0.08 ดาวน์โหลด Click
TH42 นิทานพื้นบ้าน ม.1 กนกรัตน์  สิทธา Powerpoint 1.04 ดาวน์โหลด Click
TH41 ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา ม.1 กนกรัตน์  สิทธา Powerpoint 1.25 ดาวน์โหลด Click
TH40 สุภาษิต ม.1 กนกรัตน์  สิทธา Powerpoint 8.81 ดาวน์โหลด Click
TH39 นิราศภูเขาทอง ม.1 กนกรัตน์  สิทธา Powerpoint 4.42 ดาวน์โหลด Click
TH31 บทนำ ม.4 ม.1 ราม  เรือนทองดี PDF 2.03 ดาวน์โหลด Click
TH35 การเขียนย่อความ ม.2 พัชรี  แก้วไสย Powerpoint 1.10 ดาวน์โหลด Click
TH34 การเขียนเรียงความ ม.2 พัชรี  แก้วไสย Powerpoint 2.65 ดาวน์โหลด Click
TH33 การคัดลายมือ ม.2 พัชรี  แก้วไสย Powerpoint 4.09 ดาวน์โหลด Click
TH3 แบบฝึกทักษะการฟัง ม.2 แสงสุรี  วาดวิจิตร PDF 0.66 ดาวน์โหลด Click
TH11 เอกสารประกอบการเรียน ท๒๒๑๐๑-๒๒๑๐๒ ม.2 แสงสุรี  วาดวิจิตร PDF 1.20 ดาวน์โหลด Click
TH8 ศิลปวัฒนธรรมในแบบเรียน ม.2 แสงสุรี  วาดวิจิตร PDF 1.20 ดาวน์โหลด Click
TH6 กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ม.2 แสงสุรี  วาดวิจิตร Powerpoint 2.12 ดาวน์โหลด Click
TH14 บันทึกท่องโลก ม.2 แสงสุรี  วาดวิจิตร Powerpoint 40.14 ดาวน์โหลด Click
TH13 ศิลาจารึกและกำเนิดอักษรไทย ม.2 แสงสุรี  วาดวิจิตร Powerpoint 35.36 ดาวน์โหลด Click
TH12 โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ ๕ ม.2 แสงสุรี  วาดวิจิตร Powerpoint 0.52 ดาวน์โหลด Click
TH7 พูดดีมีเสน่ห์ ม.2 แสงสุรี  วาดวิจิตร Powerpoint 5.48 ดาวน์โหลด Click
TH1 การฟัง ม.2 แสงสุรี  วาดวิจิตร Powerpoint 32.7 ดาวน์โหลด Click
TH32 นมัสการคุณานุคุณ ม.4 ราม  เรือนทองดี PDF 0.51 ดาวน์โหลด Click
TH30 นิราศนรินทร์ เส้นทาง เนื้อหา ม.4 ราม  เรือนทองดี Powerpoint 15.46 ดาวน์โหลด Click
TH29 เวตาลเรื่องที่ 10 ม.4 ราม  เรือนทองดี Powerpoint 2.35 ดาวน์โหลด Click
TH2 ประโยค ม.4 ราม  เรือนทองดี Powerpoint 0.78 ดาวน์โหลด Click
TH25 การเขียนโครงการ ม.4 เมธาวี  ทองคุ้ม Powerpoint 2.15 ดาวน์โหลด Click
TH24 โวหารในการเขียน ม.4 เมธาวี  ทองคุ้ม Powerpoint 0.65 ดาวน์โหลด Click
TH23 หลักการเขียน ม.4 เมธาวี  ทองคุ้ม Powerpoint 3.59 ดาวน์โหลด Click
TH22 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียน ม.4 เมธาวี  ทองคุ้ม Powerpoint 1.46 ดาวน์โหลด Click
TH4 ขุนช้างขุนแผน ม.5 วันวิสาข์  อังศุเกียรติถาวร Powerpoint 19.1 ดาวน์โหลด Click
TH5 รามเกียรติ์ ม.5 วันวิสาข์  อังศุเกียรติถาวร Powerpoint 17.8 ดาวน์โหลด Click
TH28 คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ ม.5 เมธาวี  ทองคุ้ม Powerpoint 3.62 ดาวน์โหลด Click
TH27 ลิลิตตะเลงพ่าย ม.5 เมธาวี  ทองคุ้ม Powerpoint 2.63 ดาวน์โหลด Click
TH26 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย ม.5 เมธาวี  ทองคุ้ม Powerpoint 9.22 ดาวน์โหลด Click
TH21 มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี ม.5 เมธาวี  ทองคุ้ม Powerpoint 9.35 ดาวน์โหลด Click
TH20 การเขียนรายงานเชิงวิชาการและการเขียนบรรณานุกรม ม.5 เมธาวี  ทองคุ้ม Powerpoint 1.15 ดาวน์โหลด Click
TH19 ภาษากับวัฒนธรรม ม.5 เมธาวี  ทองคุ้ม Powerpoint 4.61 ดาวน์โหลด Click
TH56 กาพย์เห่เรือ ม.6 กนกพร  โพคณารักษ์ Powerpoint 4.82 ดาวน์โหลด Click
TH55 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดีไทย ม.6 กนกพร  โพคณารักษ์ Powerpoint 0.20 ดาวน์โหลด Click
TH10 การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรม ม.6 วันวิสาข์  อังศุเกียรติถาวร PDF 1.07 ดาวน์โหลด Click
TH9 การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรม ม.6 วันวิสาข์  อังศุเกียรติถาวร Powerpoint 9.71 ดาวน์โหลด Click

กลับหน้าหลัก

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 117 หมู่ 5 ถนนอู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทร : 035-252269-70 | โทรสาร : 035-328274 | Email : chomsurang@hotmail.co.th