ค้นหาข้อมูลสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

**ขนาดไฟล์ยิ่งมากทำให้ดาวน์โหลดช้าอาจจะเปิดไฟล์ได้ช้า กรุณารอ**

-----------------------------

ข้อมูลสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รหัสสื่อ ชื่อสื่อ ระดับชั้น ผู้แทรกสื่อ ประเภท ขนาดไฟล์(MB) ดาวน์โหลด แบบประเมิน
VE73 การเดินสายไฟฟ้ามนบ้าน ม.1 คมสัน  การสมสิษฐ์ PDF 1.14 ดาวน์โหลด Click
VE55 การซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ม.1 คมสัน  การสมสิษฐ์ Powerpoint 5.67 ดาวน์โหลด Click
VE77 เครื่องมือที่ใช้เดินสายไฟฟ้า ม.1 คมสัน  การสมสิษฐ์ Powerpoint 0.11 ดาวน์โหลด Click
VE76 การใช้สัญลักษณ์ในงานเดินสายไฟฟ้า ม.1 คมสัน  การสมสิษฐ์ Powerpoint 0.08 ดาวน์โหลด Click
VE81 เครื่องมือที่ใช้เดินสายไฟฟ้า ม.1 คมสัน  การสมสิษฐ์ Word 0.11 ดาวน์โหลด Click
VE74 กฏของโอห์มและหน่วยวัดทางไฟฟ้า ม.1 คมสัน  การสมสิษฐ์ Word 0.13 ดาวน์โหลด Click
VE106 วัสดุและเครื่องมือช่าง ม.1 ชนิดาภา  สุวรรณแส Powerpoint 1.65 ดาวน์โหลด Click
VE105 ระบบทางเทคโนโลยี ม.1 ชนิดาภา  สุวรรณแส Powerpoint 1.65 ดาวน์โหลด Click
VE104 เทคโนโลยีรอบตัวและการเปลี่ยนแปลง ม.1 ชนิดาภา  สุวรรณแส Powerpoint 7.52 ดาวน์โหลด Click
VE159 หน่วยที่ 4 วิชาวิทยาการคำนวณ ม.1 ชนิดาภา  สุวรรณแส Powerpoint 8.27 ดาวน์โหลด Click
VE158 หน่วยที่ 3 วิชาวิทยาการคำนวณ ม.1 ชนิดาภา  สุวรรณแส Powerpoint 4.87 ดาวน์โหลด Click
VE157 หน่วยที่ 2 วิชาวิทยาการคำนวณ ม.1 ชนิดาภา  สุวรรณแส Powerpoint 4.68 ดาวน์โหลด Click
VE156 หน่วยที่ 1 วิชาวิทยาการคำนวณ ม.1 ชนิดาภา  สุวรรณแส Powerpoint 4.83 ดาวน์โหลด Click
VE54 การเก็บรักษาอุปกรณ์งานบ้าน ม.1 ศิริลักษ์  โลหิตไทย Powerpoint 4.77 ดาวน์โหลด Click
VE53 ฉลาดใช้ ม.1 ศิริลักษ์  โลหิตไทย Powerpoint 5.53 ดาวน์โหลด Click
VE52 งานบ้าน ม.1 ศิริลักษ์  โลหิตไทย Powerpoint 13.99 ดาวน์โหลด Click
VE51 ทักษะการทำงาน ม.1 ศิริลักษ์  โลหิตไทย Powerpoint 11.43 ดาวน์โหลด Click
VE50 ทักษะการทำงาน ม.1 ศิริลักษ์  โลหิตไทย Powerpoint 8.42 ดาวน์โหลด Click
VE75 การใช้สัญลักษณ์ในงานเดินสายไฟฟ้า ม.1 สมคิด  ทองมั่น Word 0.08 ดาวน์โหลด Click
VE65 การจัดสวนถาด ม.1 องอาจ  สุวรรณอาชา Powerpoint 12.79 ดาวน์โหลด Click
VE64 การจัดสวนขวด ม.1 องอาจ  สุวรรณอาชา Powerpoint 10.01 ดาวน์โหลด Click
VE61 ปฏิบัติการถนอมอาหาร ม.1 องอาจ  สุวรรณอาชา Powerpoint 3.58 ดาวน์โหลด Click
VE60 การถนอมอาหาร ม.1 องอาจ  สุวรรณอาชา Powerpoint 6.45 ดาวน์โหลด Click
VE59 ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ม.1 องอาจ  สุวรรณอาชา Powerpoint 4.45 ดาวน์โหลด Click
VE58 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ม.1 องอาจ  สุวรรณอาชา Powerpoint 9.01 ดาวน์โหลด Click
VE56 เจตคติต่ออาชีพ ม.1 อุทัยวรรณ  ธรรมภาค Powerpoint 5.15 ดาวน์โหลด Click
VE63 การบริการอาหาร ม.1 อุทัยวรรณ  ธรรมภาค Powerpoint 3.30 ดาวน์โหลด Click
VE62 การเตรียมวัตถุดิบก่อนประกอบอาหาร ม.1 อุทัยวรรณ  ธรรมภาค Powerpoint 3.28 ดาวน์โหลด Click
VE57 แนวทางการเลือกอาชีพ ม.1 อุทัยวรรณ  ธรรมภาค Powerpoint 9.99 ดาวน์โหลด Click
VE80 ขั้นตอนการสร้าง E-book ด้วย Flip Album Vista Pro ม.1 เรณู  ขวัญแก้ว PDF 5.54 ดาวน์โหลด Click
VE4 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ม.1 เรณู  ขวัญแก้ว Powerpoint 5.37 ดาวน์โหลด Click
VE10 การสร้างหัวเว็บไซต์ ม.2 ทรรศิน  อุษาวิจิตร์ Powerpoint 0.75 ดาวน์โหลด Click
VE8 การสร้างเว็บไซต์1 ม.2 ทรรศิน  อุษาวิจิตร์ Powerpoint 1.44 ดาวน์โหลด Click
VE69 การสร้างหัวเว็บไซต์ให้เคลื่อนไหวได้ ม.2 ทรรศิน  อุษาวิจิตร์ Powerpoint 0.41 ดาวน์โหลด Click
VE1 การใช้งานTablet ม.2 ทรรศิน  อุษาวิจิตร์ Powerpoint 3.03 ดาวน์โหลด Click
VE68 อุปกรณ์และเครื่องมืองานไฟฟ้า ม.2 ธัญยธรณ์  ศรีวรมัยธนากุล Powerpoint 1.16 ดาวน์โหลด Click
VE133 ความรู้เบื้องต้น sketch up ม.2 นริศรา  กระจ่างพัฒน์ PDF 4.29 ดาวน์โหลด Click
VE132 การสร้างโมเดลตู้ ม.2 นริศรา  กระจ่างพัฒน์ PDF 1.20 ดาวน์โหลด Click
VE131 การสร้างโมเดลบ้าน ม.2 นริศรา  กระจ่างพัฒน์ PDF 1.19 ดาวน์โหลด Click
VE126 หน่วยที่-12-ใบความรู้---การท้างานแบบเงื่อนไขและวนท้าซ้ำ ม.2 นริศรา  กระจ่างพัฒน์ PDF 0.36 ดาวน์โหลด Click
VE120 หน่วยที่ 5 ตัวแปร ม.2 นริศรา  กระจ่างพัฒน์ Powerpoint 3.09 ดาวน์โหลด Click
VE119 หน่วยที่ 4 ค่าและชนิดของข้อมูล ม.2 นริศรา  กระจ่างพัฒน์ Powerpoint 4.72 ดาวน์โหลด Click
VE118 หน่วยที่ 3 การเขียนโปรแกรมไพทอนเบื้องต้น ม.2 นริศรา  กระจ่างพัฒน์ Powerpoint 4.31 ดาวน์โหลด Click
VE117 หน่วยที่ 2 สิ่งที่ควรรู้ก่อนการเขียนโปรแกรม ม.2 นริศรา  กระจ่างพัฒน์ Powerpoint 4.39 ดาวน์โหลด Click
VE116 หน่วยที่ 1 ทำไมต้องเรียนภาษาไพทอน ม.2 นริศรา  กระจ่างพัฒน์ Powerpoint 5.02 ดาวน์โหลด Click
VE125 หน่วยที่-10-การทำงานแบบเงื่อนไขและวนทำซ้ำ ม.2 นริศรา  กระจ่างพัฒน์ Powerpoint 9.25 ดาวน์โหลด Click
VE124 หน่วยที่-9-ฟังก์ชันในไพทอน ม.2 นริศรา  กระจ่างพัฒน์ Powerpoint 3.99 ดาวน์โหลด Click
VE123 หน่วยที่ 8 นิพจน์เปรียบเทียบและตัวดำเนินการตรรกะ ม.2 นริศรา  กระจ่างพัฒน์ Powerpoint 3.94 ดาวน์โหลด Click
VE122 หน่วยที่ 7 ตัวดำเนินการคณิตศาสตร์ ม.2 นริศรา  กระจ่างพัฒน์ Powerpoint 4.95 ดาวน์โหลด Click
VE121 หน่วยที่ 6 สตริง ม.2 นริศรา  กระจ่างพัฒน์ Powerpoint 4.30 ดาวน์โหลด Click
VE113 ใบงาน 2 ม.2 นริศรา  กระจ่างพัฒน์ Word 0.02 ดาวน์โหลด Click
VE112 ใบงาน 1 ม.2 นริศรา  กระจ่างพัฒน์ Word 0.15 ดาวน์โหลด Click
VE2 ใบงาน sketch up8 ม.2 นริศรา  กระจ่างพัฒน์ Word 1.21 ดาวน์โหลด Click
VE102 flash draf ม.2 นริศรา  กระจ่างพัฒน์ รูปภาพ 0.53 ดาวน์โหลด Click
VE3 ข้อสอบปฏิบัติ ม.2 นริศรา  กระจ่างพัฒน์ รูปภาพ 0.06 ดาวน์โหลด Click
VE130 กราฟ 1 ม.2 นริศรา  กระจ่างพัฒน์ รูปภาพ 0.26 ดาวน์โหลด Click
VE129 กราฟ ม.2 นริศรา  กระจ่างพัฒน์ รูปภาพ 0.26 ดาวน์โหลด Click
VE128 ภาพดาว ม.2 นริศรา  กระจ่างพัฒน์ รูปภาพ 0.06 ดาวน์โหลด Click
VE115 ออกแบบโต๊ะเรียน ม.2 นริศรา  กระจ่างพัฒน์ วิดีโอ 33.32 ดาวน์โหลด Click
VE114 ออแบบเตียง ม.2 นริศรา  กระจ่างพัฒน์ วิดีโอ 36.79 ดาวน์โหลด Click
VE111 ออกแบบวงกลม ม.2 นริศรา  กระจ่างพัฒน์ วิดีโอ 2.47 ดาวน์โหลด Click
VE110 ออกแบบเก้าอี้ ม.2 นริศรา  กระจ่างพัฒน์ วิดีโอ 19.71 ดาวน์โหลด Click
VE109 ออกแบบตู้อย่างง่าย ม.2 นริศรา  กระจ่างพัฒน์ วิดีโอ 23.17 ดาวน์โหลด Click
VE108 ออกแบบตู้ ม.2 นริศรา  กระจ่างพัฒน์ วิดีโอ 21.26 ดาวน์โหลด Click
VE67 การใช้บริการกับหน่วยงานต่างๆ ม.2 ประภารัตน์  เมฆแสงสี Powerpoint 46.71 ดาวน์โหลด Click
VE66 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ม.2 ประภารัตน์  เมฆแสงสี Powerpoint 26.98 ดาวน์โหลด Click
VE24 ประเภทวัสดุในโรงเรียน ม.2 สมคิด  ทองมั่น Powerpoint 8.01 ดาวน์โหลด Click
VE23 การออกแบบงานประดิษฐ์ ม.2 สมคิด  ทองมั่น Powerpoint 4.48 ดาวน์โหลด Click
VE22 การประดิษฐ์ของตกแต่ง ม.2 สมคิด  ทองมั่น Powerpoint 69.42 ดาวน์โหลด Click
VE21 การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในโรงเรียน ม.2 สมคิด  ทองมั่น Powerpoint 51.47 ดาวน์โหลด Click
VE20 การตกแต่งและการบริการเครื่องดื่ม ม.2 สมคิด  ทองมั่น Powerpoint 10.76 ดาวน์โหลด Click
VE19 การประกอบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ม.2 สมคิด  ทองมั่น Powerpoint 26.87 ดาวน์โหลด Click
VE18 การตบบ้านแบบประหยัดพลังงาน ม.2 สมคิด  ทองมั่น Powerpoint 14.84 ดาวน์โหลด Click
VE17 การจัดสวนในแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ม.2 สมคิด  ทองมั่น Powerpoint 29.66 ดาวน์โหลด Click
VE16 การดูแลรักษาและตกแต่งสวน ม.2 สมคิด  ทองมั่น Powerpoint 11.76 ดาวน์โหลด Click
VE15 ลักษณะบ้านที่น่าอยู่ ม.2 สมคิด  ทองมั่น Powerpoint 40.95 ดาวน์โหลด Click
VE72 การเขียนภาพสามมิติ ม.2 สมคิด  ทองมั่น Powerpoint 4.54 ดาวน์โหลด Click
VE28 ไฟฟ้าและวงจร ม.2 สมคิด  ทองมั่น Powerpoint 30.94 ดาวน์โหลด Click
VE27 กลไกและการควบคุม ม.2 สมคิด  ทองมั่น Powerpoint 12.82 ดาวน์โหลด Click
VE26 การออกแบบ ม.2 สมคิด  ทองมั่น Powerpoint 3.50 ดาวน์โหลด Click
VE25 การเขียนแบบ ม.2 สมคิด  ทองมั่น Powerpoint 7.88 ดาวน์โหลด Click
VE71 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ ม.3 คมสัน  การสมสิษฐ์ Powerpoint 11.67 ดาวน์โหลด Click
VE70 การเขียนภาพฉายและการจำลองแบบ ม.3 คมสัน  การสมสิษฐ์ Powerpoint 18.28 ดาวน์โหลด Click
VE83 ใบความรู้มาลัยซีก ม.3 ณรังษี  บุญคง Powerpoint 0.04 ดาวน์โหลด Click
VE82 ใบงานมาลัยซีก ม.3 ณรังษี  บุญคง Word 2.63 ดาวน์โหลด Click
VE86 ทักษะการจัดการธุรกิจ ม.3 พศวีร์  จันทร์กระจ่าง Powerpoint 7.69 ดาวน์โหลด Click
VE85 ประเภทและรูปแบบของธุรกิจ ม.3 พศวีร์  จันทร์กระจ่าง Powerpoint 21.58 ดาวน์โหลด Click
VE7 สินค้า ม.3 พศวีร์  จันทร์กระจ่าง Word 16.14 ดาวน์โหลด Click
VE6 การโฆษณา ม.3 พศวีร์  จันทร์กระจ่าง Word 16.14 ดาวน์โหลด Click
VE14 ขั้นตอนการทำแม่พิมพ์ยางพารา ม.3 สมคิด  ทองมั่น Powerpoint 3.91 ดาวน์โหลด Click
VE78 ปัดทอง(แผ่นพับ) ม.3 สมคิด  ทองมั่น Word 4.75 ดาวน์โหลด Click
VE49 กำลังปรับปรุง ม.4 ทัศนีวรรณ  จันทรสมศักดิ์ PDF 0.12 ดาวน์โหลด Click
VE48 กำลังปรับปรุง ม.4 ทัศนีวรรณ  จันทรสมศักดิ์ PDF 0.14 ดาวน์โหลด Click
VE47 กำลังปรับปรุง ม.4 ทัศนีวรรณ  จันทรสมศักดิ์ PDF 0.13 ดาวน์โหลด Click
VE46 กำลังปรับปรุง ม.4 ทัศนีวรรณ  จันทรสมศักดิ์ PDF 0.12 ดาวน์โหลด Click
VE45 กำลังปรับปรุง ม.4 ทัศนีวรรณ  จันทรสมศักดิ์ PDF 0.14 ดาวน์โหลด Click
VE44 ใบงานที่ 3 ม.4 ทัศนีวรรณ  จันทรสมศักดิ์ PDF 0.13 ดาวน์โหลด Click
VE43 คำชี้แจง ม.4 ทัศนีวรรณ  จันทรสมศักดิ์ Word 0.07 ดาวน์โหลด Click
VE148 การควบคุมการทำงานของโปรแกรม ม.4 ธัญยธรณ์  ศรีวรมัยธนากุล Powerpoint 0.27 ดาวน์โหลด Click
VE152 PPT if หลายเงื่อนไข ม.4 ปาริชาติ  อุษาวิจิตร์ Powerpoint 0.13 ดาวน์โหลด Click
VE151 แบบฝึกหัด if เงื่อนไขเดียว ม.4 ปาริชาติ  อุษาวิจิตร์ Powerpoint 0.05 ดาวน์โหลด Click
VE150 โจทย์BMI ม.4 ปาริชาติ  อุษาวิจิตร์ Powerpoint 0.03 ดาวน์โหลด Click
VE149 การควบคุมการทำงานของโปรแกรม ม.4 ปาริชาติ  อุษาวิจิตร์ Powerpoint 0.27 ดาวน์โหลด Click
VE147 โปรแกรมคำนวณหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม ม.4 ปาริชาติ  อุษาวิจิตร์ Powerpoint 1.16 ดาวน์โหลด Click
VE146 คำสั่งเงื่อนไขในการตัดสินใจ ม.4 ปาริชาติ  อุษาวิจิตร์ Powerpoint 0.10 ดาวน์โหลด Click
VE153 grade if ม.4 ปาริชาติ  อุษาวิจิตร์ Powerpoint 0.05 ดาวน์โหลด Click
VE145 ชนิดของข้อมูล ม.4 ปาริชาติ  อุษาวิจิตร์ Word 0.02 ดาวน์โหลด Click
VE84 วัสดุช่าง ม.4 สมคิด  ทองมั่น PDF 0.72 ดาวน์โหลด Click
VE79 ใบความรู้เครื่องมือช่าง ม.4 สมคิด  ทองมั่น Word 13.13 ดาวน์โหลด Click
VE107 คู่มือpowtoon ม.5 ทรรศิน  อุษาวิจิตร์ PDF 1.77 ดาวน์โหลด Click
VE154 เกณฑ์การให้คะแนน wix ม.5 ทรรศิน  อุษาวิจิตร์ PDF 0.10 ดาวน์โหลด Click
VE13 การสอน multipoint mouse ม.5 ทรรศิน  อุษาวิจิตร์ Powerpoint 2.54 ดาวน์โหลด Click
VE11 เริ่มต้นใช้งาน Scratch ม.5 ทรรศิน  อุษาวิจิตร์ Powerpoint 0.58 ดาวน์โหลด Click
VE9 การสร้าง mindmap ด้วย mindmup ม.5 ทรรศิน  อุษาวิจิตร์ Powerpoint 0.76 ดาวน์โหลด Click
VE103 โจทย์เก็บคะแนน vb6 ม.5 ทรรศิน  อุษาวิจิตร์ Powerpoint 0.10 ดาวน์โหลด Click
VE101 คำสั่งแบบมีเงื่อนไข ม.5 ทรรศิน  อุษาวิจิตร์ Powerpoint 0.13 ดาวน์โหลด Click
VE100 โจทย์วางเครือข่าย ม.5 ทรรศิน  อุษาวิจิตร์ Powerpoint 0.60 ดาวน์โหลด Click
VE99 การทำงานแบบมีเงื่อนไข ม.5 ทรรศิน  อุษาวิจิตร์ Powerpoint 0.07 ดาวน์โหลด Click
VE127 คำสั่งการทำซ้ำ For ม.5 ทรรศิน  อุษาวิจิตร์ Powerpoint 0.06 ดาวน์โหลด Click
VE155 วิธีการสร้างKnitted effect ม.5 ทรรศิน  อุษาวิจิตร์ Powerpoint 18.52 ดาวน์โหลด Click
VE12 โปรแกรม Scratch ม.5 ทรรศิน  อุษาวิจิตร์ โปรแกรมติดตั้ง 34.17 ดาวน์โหลด Click
VE35 มาตรฐานการเขียนแบบ ม.5 ธัญยธรณ์  ศรีวรมัยธนากุล PDF 0.25 ดาวน์โหลด Click
VE38 เขียนแบบ เรื่องการเสก็ตภาพ ม.5 สมคิด  ทองมั่น PDF 0.67 ดาวน์โหลด Click
VE37 เขียนแบบเรื่องการบอกขนาด ม.5 สมคิด  ทองมั่น PDF 0.40 ดาวน์โหลด Click
VE36 เขียนแบบรูปทรงเรขาคณิต ม.5 สมคิด  ทองมั่น PDF 1.42 ดาวน์โหลด Click
VE33 การเขียนภาพฉาย ม.5 สมคิด  ทองมั่น PDF 0.73 ดาวน์โหลด Click
VE32 บทนำเขียนแบบ ม.5 สมคิด  ทองมั่น PDF 0.54 ดาวน์โหลด Click
VE31 เครื่องมืองานเขียนแบบ ม.5 สมคิด  ทองมั่น PDF 0.60 ดาวน์โหลด Click
VE30 การอ่านภาพฉาย 1 ม.5 สมคิด  ทองมั่น PDF 0.17 ดาวน์โหลด Click
VE39 การเขียนแผ่นคลี่ ม.5 สมคิด  ทองมั่น Powerpoint 3.37 ดาวน์โหลด Click
VE34 ภาพสามิติ ม.5 สมคิด  ทองมั่น Powerpoint 0.89 ดาวน์โหลด Click
VE29 แบบฝึกอ่านภาพฉาย ม.5 สมคิด  ทองมั่น Powerpoint 0.17 ดาวน์โหลด Click
VE42 การอาชีพ แนวทางในการประกอบอาชีพ ม.5 องอาจ  สุวรรณอาชา Powerpoint 16.40 ดาวน์โหลด Click
VE41 อาชีพอิสระ ม.5 องอาจ  สุวรรณอาชา Powerpoint 13.59 ดาวน์โหลด Click
VE40 การอาชีพ ม.ปลาย ม.5 องอาจ  สุวรรณอาชา Powerpoint 22.10 ดาวน์โหลด Click
VE88 บทที่ 2 หลักการสร้างงานกราฟิก ม.5 เรณู  ขวัญแก้ว Powerpoint 21.28 ดาวน์โหลด Click
VE87 บทที่ 1 เริ่มต้นกับ Photoshop CS6 ม.5 เรณู  ขวัญแก้ว Powerpoint 6.69 ดาวน์โหลด Click
VE5 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ ม.5 เรณู  ขวัญแก้ว Powerpoint 2.34 ดาวน์โหลด Click
VE98 บทที่ 12 ตกแต่งภาพด้วยฟิลเตอร์ ม.5 เรณู  ขวัญแก้ว Powerpoint 15.79 ดาวน์โหลด Click
VE97 บทที่ 11 การแต่งภาพด้วยการรีทัช ม.5 เรณู  ขวัญแก้ว Powerpoint 15.26 ดาวน์โหลด Click
VE96 บทที่ 10 การปรับแต่งภาพ ม.5 เรณู  ขวัญแก้ว Powerpoint 22.11 ดาวน์โหลด Click
VE95 บทที่ 9 ความรู้เรื่องสีและการเลือกใช้โหมดสี ม.5 เรณู  ขวัญแก้ว Powerpoint 8.71 ดาวน์โหลด Click
VE94 บทที่ 8 การวาดภาพและรูปทรง ม.5 เรณู  ขวัญแก้ว Powerpoint 7.19 ดาวน์โหลด Click
VE93 บทที่ 7 เทคนิคการตกแต่งภาพในเลเยอร์ ม.5 เรณู  ขวัญแก้ว Powerpoint 8.79 ดาวน์โหลด Click
VE92 บทที่ 6 ทำงานกับเลเยอร์ ม.5 เรณู  ขวัญแก้ว Powerpoint 7.95 ดาวน์โหลด Click
VE91 บทที่ 5 กสร้างข้อความ ตกแต่งภาพ ม.5 เรณู  ขวัญแก้ว Powerpoint 6.97 ดาวน์โหลด Click
VE90 บทที่ 4 การปรับรูปทรางภาพด้วยวิธี Transform ม.5 เรณู  ขวัญแก้ว Powerpoint 14.16 ดาวน์โหลด Click
VE89 บทที่ 3 การแต่งและตัดภาพบางส่วน ม.5 เรณู  ขวัญแก้ว Powerpoint 16.39 ดาวน์โหลด Click
VE144 ใบความรู้ 8.3 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม ม.6 ตันติวรรณ  แสงแก้ว PDF 0.14 ดาวน์โหลด Click
VE143 ใบความรู้ 8.2 เทคนิคการเขียนผังงาน ม.6 ตันติวรรณ  แสงแก้ว PDF 5.32 ดาวน์โหลด Click
VE142 ใบความรู้ 8.1เรื่องอัลกอรึทึ่ม ม.6 ตันติวรรณ  แสงแก้ว PDF 1.63 ดาวน์โหลด Click
VE141 การเขียนโปรแกรม c# 8 ม.6 ตันติวรรณ  แสงแก้ว PDF 0.27 ดาวน์โหลด Click
VE140 การเขียนโปรแกรม c# 7 ม.6 ตันติวรรณ  แสงแก้ว PDF 1.13 ดาวน์โหลด Click
VE139 การเขียนโปรแกรม c# 6 ม.6 ตันติวรรณ  แสงแก้ว PDF 0.67 ดาวน์โหลด Click
VE138 การเขียนโปรแกรม c# 5 ม.6 ตันติวรรณ  แสงแก้ว PDF 1.14 ดาวน์โหลด Click
VE137 การเขียนโปรแกรม c# 4 ม.6 ตันติวรรณ  แสงแก้ว PDF 0.92 ดาวน์โหลด Click
VE136 การเขียนโปรแกรม c# 3 ม.6 ตันติวรรณ  แสงแก้ว PDF 0.62 ดาวน์โหลด Click
VE135 การเขียนโปรแกรม c# 2 ม.6 ตันติวรรณ  แสงแก้ว PDF 0.85 ดาวน์โหลด Click
VE134 การเขียนโปรแกรม c# 1 ม.6 ตันติวรรณ  แสงแก้ว PDF 0.71 ดาวน์โหลด Click

กลับหน้าหลัก

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 117 หมู่ 5 ถนนอู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทร : 035-252269-70 | โทรสาร : 035-328274 | Email : chomsurang@hotmail.co.th