..::ระบบการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566::..

เข้าสู่ระบบผู้เข้ารับการตรวจสอบ

USERNAME :

PASSWORD :Untitled Document