ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์จะเปิดระบบในวันที่

11 - 15 มีนาคม 2566

 
download คู่มือการรับสมัครออนไลน์
 
Download หนังสือรับรองการอยู่อาศัยจริงในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
 
Download หนังสือรับรองนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
 

VDOวิธีการรับสมัครออนไลน์แบบใช้คอมพิวเตอร์PC หรือ Notebook

 

VDOวิธีการรับสมัครออนไลน์แบบใช้มือถือ