เข้าสู่ระบบตรวจสอบและยืนยันข้อมูลการรับสมัครนักเรียน
เพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2566
 
   
USERNAME:
PASSWORD:
   
 
 
 
 
พัฒนาโปรแกรมโดย ครูทรรศิน อุษาวิจิตร์
ครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
หากมีข้อผิดพลาดประการใดเสนอแนะได้ที่ chomsurang@chomsurang.ac.th