ระบบแจ้งจ่ายเงินโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

Login Admin

ค้นหาข้อมูลตามรายชื่อผู้รับเช็ค

 

ข้อมูลการจ่ายเงินของโรงเรียน (แสดงหน้าละ30รายการ)


ที่ ชื่อผู้รับเช็ค เลขที่บัญชี/เช็ค หมายเหตุ วันที่ รายละเอียด
1 น.ส.ฐาปนี เทียนมาศ 9868025761 เงินยืมค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่มัธยมปลาย (ติวเข้ม วมว.) ห้องเรียนพิเศษวิทย์ ม.ต้น 2023-09-29
2 นายวรินทร แทนคำ 1010668137 เงินยืมค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายภาษาฝรั่งเศส กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 2023-09-29
3 น.ส.กัณฑริดา คุรุอังกูร (5,049.95) 1010717928 ซื้อลูกขนไก่เกาหลี พัดฟ้อนรำเกาหลี ขนกระดาษฟอยด์ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี 2023-09-29
4 น.ส.กัณฑริดา คุรุอังกูร (5,049.95) 1010717928 จ้างเหมาทำไวนิล แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี 2023-09-29
5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีรยา ซัพพลาย99 10486837 จ้างหมาติดตั้งม่านบังแดดห้องเรียน ชนิดผ้าหนา กัน UV กลุ่มสาระฯ คอมพิวเตอร์ 2023-09-29
6 บจ. ป.วัฒนา กรุ๊ป (ปึงง่วนจั๊ว) 2650264659 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 2023-09-29
7 บริษัท เดอะ โมเมนต์ ครีเอชั่น จำกัด 1480608610 จ้างเหมาติดตั้งชุดมอเตอร์ประตูรั้ว BSM งานอาคารสถานที่ 2023-09-29
8 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีรยา ซัพพลาย99 10473485 จ้างเหมาติดตั้งฉาก PVC สีขาวกั้นห้องประชุมสารภี 5 งานโสตทัศนศึกษา 2023-09-29
9 น.ส.ภัทรฉัตร บุญเทียม 1010642278 เงินยืมค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจทางด้านวิทยาศาสตร์ Inspiring Science และอุดมการณ์ทางวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทย์ ม.ปลาย 2023-09-26
10 นายพิรักษ์ บุญศิริ 1010506994 เงินยืมค่าใช้จ่ายในการจ่างเงินร้านค้าโครงการอาหารกลางวัน 2023-09-26
11 น.ส.ชุลีวรรณ ต้นสมบูรณ์ 1050028724 เงินยืมค่าใช้จ่ายในการจ่างเงินร้านค้าโครงการอาหารกลางวัน 2023-09-26
12 นางพัทธ์ธีรา จิตติจารีย์กุล 1280025018 เงินยืมค่าใช้จ่ายในการจัดงานเกษียณอายุราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 2023-09-26
13 นายกล้าณรงค์ พรมมี 3910673228 เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล TOA MXM ณ รร.สตรีอ่างทอง จ.อ่างทอง 2023-09-26
14 บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด 10473484 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ งานห้องสมุด 2023-09-26
15 นางนุสรา ร่วมเจริญ 6616563588 เงินยืมค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ทักษะภาษาฝรั่งเศส (การอบรม DELF และ A LEVEL) กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 2023-09-26
16 น.ส.นภัทรชนก กุลเจริญ 3910476961 เงินยืมค่าใช้จ่ายในการจ่างเงินร้านค้าโครงการอาหารกลางวัน (สัปดาห์ที่ 16) โครงการอาหารกลางวัน 2023-09-22
17 ว่าที่ ร.ต.สุรเชษฐ์ เกตุพร 3990226436 เงินยืมค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายสวนสนุกกับคณิตศาสตร์ ม.2 ห้องเรียนพิเศษวิทย์ ม.ต้น 2023-09-22
18 บริษัท ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด 1010108786 ซื้อพานขมา,พานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์,ธง ว.ป.ร.,ผ้าระบาย สีขาว, ผ้าระบาย สีเหลือง กลุ่มบริหารทั่วไป 2023-09-22
19 บริษัท เทียนวัฒนาพริ้นท์ติ้ง จำกัด 10486826 กสิกรไทย 2432282699 จ้างทำป้ายไวนิล งานโภชนาการ 2023-09-22
20 นายกิตติ พันธารีย์ 10486827 ซื้อมิเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 5 ใบ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 2023-09-22
21 บจ.อัล-ริซ ทอยส์ 10486828 กรุงเทพ 915-710594-2 คืนหลักประกันสัญญา ซื้อสื่อเพื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สัญญาเลขที่ 9/2565 2023-09-22
22 น.ส.ลัดดาภา รสสุธรรม 1010664603 ค่าน้ำประปา ประจำเดือน ก.ย.66 2023-09-22
23 นายเศกสม เชื้อสุวรรณ 1021128104 ซื้อถ่าน AA Alkaline และมอเตอร์ส่ายพัดลม งานอาคารสถานที่ 2023-09-22
24 นายทรรศิน อุษาวิจิตร์ 1040111203 เงินยืมค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 2023-09-22
25 นายวสุ อังศุเกียรติถาวร 0200050974 ซื้อหนังสือติวนักเรียนแข่งขันทางวิชาการ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2023-09-22
26 นายวสุ อังศุเกียรติถาวร 0200050974 ซื้อหนังสือติวนักเรียนแข่งขันทางวิชาการ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2023-09-22
27 บริษัท อินโนเวชั่น ไอเดียคลีน จำกัด 0170329054 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานปรับซ่อมภายในบริเวณโรงเรียน งานอาคารสถานที่ 2023-09-22
28 บจ. ป.วัฒนา กรุ๊ป (ปึงง่วนจั๊ว) 2650264659 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน งานพัฒนาบุคคล 2023-09-22
29 บจ. ป.วัฒนา กรุ๊ป (ปึงง่วนจั๊ว) 2650264659 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน กลุ่มบริหารทั่วไป 2023-09-22
30 บจ. ป.วัฒนา กรุ๊ป (ปึงง่วนจั๊ว) 2650264659 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 2023-09-22


ต่อไป หน้าสุดท้าย

Untitled Document