ระบบแจ้งจ่ายเงินโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

Login Admin

ค้นหาข้อมูลตามรายชื่อผู้รับเช็ค

 

ข้อมูลการจ่ายเงินของโรงเรียน (แสดงหน้าละ30รายการ)


ที่ ชื่อผู้รับเช็ค เลขที่บัญชี/เช็ค หมายเหตุ วันที่ รายละเอียด
1 นางโสรญา จันหวา 1010522744 เงินยืมค่าตั๋วเข้าชมนิทรรศการ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2024-07-16
2 น.ส.ลัดดาภา รสสุธรรม 1010664603 ค่าน้ำประปา ประจำเดือน ก.ค.2567 2024-07-16
3 บจก.เพชรพรรณาราย แบตเตอรี่ อยุธยา 10511815 กสิกรไทย 074-1-81833-7 ค่าจ้างน้ำมันเครื่องรถยนต์ตู้ปรับอากาศ งานยานพาหนะ 2024-07-16
4 บริษัท โรจนะออโต้ไทร์ จำกัด 10511816 ซื้อยางรถยนต์ รถยนต์บัสปรับอากาศ ทะเบียน 40-0561 งานยานพาหนะ 2024-07-16
5 บริษัท โรจนะออโต้ไทร์ จำกัด 10511816 จ้างถ่วงล้อรถยนต์บัสปรับอากาศ ทะเบียน 40-0561 งานยานพาหนะ 2024-07-16
6 นายภูรี สิริเถลิงเกียรติ 1400352428 เงินยืมค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมค่ายธรณีวิทยาและดาราศาสตร์ ม.2 ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า จ.ปทุมธานี ห้องเรียนพิเศษวิทย์ ม.ต้น 2024-07-16
7 นางนัฏฐา เซ็นเสถียร 9850970286 เงินยืมค่าอาหารและค่าบัตรเข้าชม ห้องเรียนพิเศษสองภาษา (EP) 2024-07-16
8 น.ส.ปริยาภัทร ศรีทอง 1011969580 ขอเบิกเงินทุนการศึกษา งานแนะแนว 2024-07-16
9 นางนัฏฐา เซ็นเสถียร 9850970286 ซื้อหัวใจหมู, ไตหมู, ใบมีดโกนด้ามพลาสติก, ถุงมือ, พลาสติก, เสื้อกันฝน ห้องเรียนพิเศษสองภาษา (EP) 2024-07-11
10 ร้าน ดี ซี เซ็นเตอร์ โดยดวงเดือน เดชันรัมย์ 1380012961 จ้างติดตั้ง Projector EB-595Wi ห้อง 425 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 2024-07-11
11 น.ส.เบญจวรรณ กลั่นศรี 2650208880 เงินยืมค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 2024-07-11
12 นายสมาน เกตุน้ำเที่ยง 1500362786 ซื้อท่อน้ำมันฮอนด้าสีดำ งานอาคารสถานที่ 2024-07-11
13 นายสมาน เกตุน้ำเที่ยง 1500362786 ซื้อข้องอขาว, ก้ามปูขาว, ข้องอ และอื่นๆ งานอาคารสถานที่ 2024-07-11
14 นายสมาน เกตุน้ำเที่ยง 1500362786 ซื้อลูกบิด, กะบะปูน, เกลียวปล่อย และอื่นๆ งานอาคารสถานที่ 2024-07-11
15 บจ. ป.วัฒนา กรุ๊ป (ปึงง่วนจั๊ว) 2650264659 ซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 2024-07-11
16 บริษัท ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด 1010108786 ซื้อหนังสือเรียนระดับชั้น ม.1-6 (เพิ่มเติม) จำนวน 64 รายการ กลุ่มบริหารวิชาการ 2024-07-11
17 บริษัท ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด 1010108786 ซื้อหนังสือเรียนระดับชั้น ม.1-6 จำนวน 69 รายการ กลุ่มบริหารวิชาการ 2024-07-11
18 บริษัท ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด 1010108786 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4/SMARTIST กลุ่มบริหารวิชาการ 2024-07-11
19 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดีย คลีน 0170329046 ซื้อหัวดูดสูญญากาศ 2 ชิ้น งานอาคารสถานที่ 2024-07-11
20 บจ.พี.อาร์คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส 1010134779 ซื้อสายสัญญาณ HDMI งาน ICT 2024-07-11
21 วรรณวิมล สเตชั่นเนอรี่ 10511813 ซื้อโฟมเบา ปากกาเคมี น้ำยาลบคำผิด กาวลาเท็กส์ มีดคัดเตอร์ อื่นๆ งานจัดภูมิทัศและพื้นที่สีเขียว 2024-07-11
22 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีรยา ซัพพลาย99 10511814 จ้างเหมาทำความสะอาดเปลี่ยนสารเครื่องกรองน้ำ เปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ ณ บริเวณด้านข้างห้องผอ. อาคาร 2 งานอาคารสถานที่ 2024-07-11
23 นายภูริวัจน์ ธรรมโพธิเวทย์ 9780353240 ซื้อชุดฮันบกผู้หญิง กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหลี) 2024-07-09
24 น.ส.ภาวิณี รังทอง 1030195765 เงินยิมค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน Tanabata กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 2024-07-04
25 น.ส.ปริยาภัทร ศรีทอง 1011969580 เบิกเงินทุนการศึกษากองทุนพระพันปีหลวงกรณีบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย งานแนะแนว 2024-07-04
26 น.ส.พรทิพย์ จำลองเพลง 2650142871 เงินยืมค่าตอบแทนวิทยากรเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน 2567 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2024-07-04
27 บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 9802996459 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทย์ ม.ปลาย 2024-07-04
28 นายเศวต สุขสวัสดิ์ 2650271507 จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ในช่วงปิดภาคเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ ม.ต้น 2024-07-04
29 นางนฤมล วัฒนวิกกิจ 1281425370 เบิกค่าอาหารสำหรับนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายแหล่งเรียนรู้ฝึกประสบการณ์ศึกษาดูงาน กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 2024-07-04
30 นางนฤมล วัฒนวิกกิจ 1281425370 ค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษาดูงาน (บัตรเข้าชม) กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 2024-07-04


ต่อไป หน้าสุดท้าย

Untitled Document