ระบบแจ้งจ่ายเงินโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

ข้อมูลการจ่ายเงินของโรงเรียน (แสดงหน้าละ30รายการ)

ชื่อผู้รับเช็ค เลขที่บัญชี/เช็ค จำนวนเงิน ภาษี เงินจ่ายสุทธิ หมายเหตุ วันที่
บริษัท ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด 1010108786 6,580.00 61.50 6,518.50 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน ห้องเรียนพิเศษสองภาษา (EP) 2023-03-20Untitled Document