ระบบแจ้งจ่ายเงินโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

ข้อมูลการจ่ายเงินของโรงเรียน (แสดงหน้าละ30รายการ)

ชื่อผู้รับเช็ค เลขที่บัญชี/เช็ค จำนวนเงิน ภาษี เงินจ่ายสุทธิ หมายเหตุ วันที่
บริษัท อินโนเวชั่น ไอเดียคลีน จำกัด 10467800 18,655.00 174.35 18,480.65 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า ห้องเรียนพิเศษสองภาษา (EP) 2023-03-20Untitled Document