ระบบแจ้งจ่ายเงินโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

ข้อมูลการจ่ายเงินของโรงเรียน (แสดงหน้าละ30รายการ)

ชื่อผู้รับเช็ค เลขที่บัญชี/เช็ค จำนวนเงิน ภาษี เงินจ่ายสุทธิ หมายเหตุ วันที่
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 3040377167 23,310.00 23,310.00 ค่าลงทะเบียนกิจกรรมค่ายวิทย์ ม.6/1 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ห้องเรียนพิเศษวิทย์ ม.ปลาย 2023-03-21Untitled Document