ระบบแจ้งจ่ายเงินโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

ข้อมูลการจ่ายเงินของโรงเรียน (แสดงหน้าละ30รายการ)

ชื่อผู้รับเช็ค เลขที่บัญชี/เช็ค จำนวนเงิน ภาษี เงินจ่ายสุทธิ หมายเหตุ วันที่
ร้านวินัย แอร์ คอน โดยนายนภาดล เอี่ยมพ่อค้า 1280610050 90,000.00 900.00 89,100.00 ซื้อเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Eminent ขนาด 36000 BTU (เบอร์ 5) ห้อง 341 จำนวน 2 ชุด ห้องเรียนพิเศษวิทย์ ม.ต้น 2023-03-23Untitled Document