ระบบแจ้งจ่ายเงินโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

ข้อมูลการจ่ายเงินของโรงเรียน (แสดงหน้าละ30รายการ)

ชื่อผู้รับเช็ค เลขที่บัญชี/เช็ค จำนวนเงิน ภาษี เงินจ่ายสุทธิ หมายเหตุ วันที่
บริษัท ธนัชชนม์ ทรานสปอร์ต จำกัด 10486702 22,000.00 220.00 21,780.00 จ้างเหมารถยนต์บัสปรับอากาศนำนักเรียน ม.1/1(Gifted) ไปเข้าค่ายคณิตศาสตร์ Maths Genius Camp ณวังรี รีสอร์ท จ.นครนายก ห้องเรียนพิเศษวิทย์ (ม.ต้น) 2023-03-23Untitled Document