ระบบแจ้งจ่ายเงินโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

ข้อมูลการจ่ายเงินของโรงเรียน (แสดงหน้าละ30รายการ)

ชื่อผู้รับเช็ค เลขที่บัญชี/เช็ค จำนวนเงิน ภาษี เงินจ่ายสุทธิ หมายเหตุ วันที่
บจ. ป.วัฒนา กรุ๊ป (ปึงง่วนจั๊ว) 2650264659 7,570.00 70.75 7,499.25 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2023-03-23Untitled Document