ระบบแจ้งจ่ายเงินโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

ข้อมูลการจ่ายเงินของโรงเรียน (แสดงหน้าละ30รายการ)

ชื่อผู้รับเช็ค เลขที่บัญชี/เช็ค จำนวนเงิน ภาษี เงินจ่ายสุทธิ หมายเหตุ วันที่
บริษัท ธนัชชนม์ ทรานสปอร์ต จำกัด 10473404 26,000.00 260.00 25,740.00 จ้างเหมารถยนต์บัสปรับอากาศนำนักเรียนไปศึกษาภุมิศาสตร์การท่องเที่ยว ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.เพชรบุรี กลุ่มสาระฯภาษาไทย 2023-03-23Untitled Document