ระบบแจ้งจ่ายเงินโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

ข้อมูลการจ่ายเงินของโรงเรียน (แสดงหน้าละ30รายการ)

ชื่อผู้รับเช็ค เลขที่บัญชี/เช็ค จำนวนเงิน ภาษี เงินจ่ายสุทธิ หมายเหตุ วันที่
บริษัท อินโนเวชั่น ไอเดียคลีน จำกัด 10473406 240,595.00 2,248.55 238,346.45 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทำโครงหลังคา ทางเข้าอาคาร 2 งานอาคารสถานที่ 2023-03-23Untitled Document