..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 10
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 33639 นภสร ฉิมสง่า คณะกรรมการนักเรียน ไม่มี ไม่มี   
2 33644 ปาริตา ยอดเสรณีย์ ผู้ตัดสินกรีฑา ไม่มี ไม่มี   
3 33680 ปุญญิศา ลีกัน คำคม ไม่มี ไม่มี   
4 33788 ศิธาร นีละ Exchange Students ไม่มี ไม่มี   
5 33800 กัญญาณัฐ บัวระยับ พัฒนาการคิดผ่านกิจกรรม Board game ไม่มี ไม่มี   
6 33803 กิริฎา เขนยทอง คำคม ไม่มี ไม่มี   
7 33812 ณัฐณิชา น้อยสุวรรณ คำคม ไม่มี ไม่มี   
8 33817 บัณฑิตา เขียววงศ์ใหญ่ คำคม ไม่มี ไม่มี   
9 33827 ภรภัทร พันธ์พฤกษ์ YC เพื่อนที่ปรึกษา ไม่มี ไม่มี   
10 33835 วรรณมีสุข กังวาลย์ คำคม ไม่มี ไม่มี   
11 33857 ณัฐกฤตา ทอดทิ้ง Vlogger รุ่นเยาว์ ไม่มี ไม่มี   
12 33858 ณัฐรัมภา ใบมณฑา Exchange Students ไม่มี ไม่มี   
13 33859 ธัญลักษณ์ จำปา Vlogger รุ่นเยาว์ ไม่มี ไม่มี   
14 33870 ปรัชญา ปล่ำภากรณ์ Vlogger รุ่นเยาว์ ไม่มี ไม่มี   
15 33878 มนัสชนก ใจเย็น Vlogger รุ่นเยาว์ ไม่มี ไม่มี   
16 33889 อังควณัฎญ์ รอดสุวรรณ์ คำคม ไม่มี ไม่มี   
17 33913 ภัทรจาริน เพ็ชร์น้อย พัฒนาการคิดผ่านกิจกรรม Board game ไม่มี ไม่มี   
18 33938 กานต์พิชชา น้อยคำ ผู้ตัดสินกรีฑา ไม่มี ไม่มี   
19 33946 ณัฐฑริกา มีมณี Fair Fem-ผู้หญิงเพื่อสังคม ไม่มี ไม่มี   
20 33955 น้ำหวาน จงรักษ์ อ่านเพื่อรู้กับสังคมศึกษา ไม่มี ไม่มี   
21 33970 สุภัสสรา วงษ์สุบรรณ์ Fair Fem-ผู้หญิงเพื่อสังคม ไม่มี ไม่มี   
22 33981 กชกร แสงไพโรจน์ Move Your Step ไม่มี ไม่มี   
23 33988 ชนิสรา ภาคสุข YC เพื่อนที่ปรึกษา ไม่มี ไม่มี   
24 33989 ชลธิชา จักรเพ็ชร ผู้ตัดสินกรีฑา ไม่มี ไม่มี   
25 34000 บุญฑรีย์ สังข์แสง ผู้ตัดสินกรีฑา ไม่มี ไม่มี   
26 34021 อภิณห์พร คงแสงภักดิ์ ผู้ตัดสินกรีฑา ไม่มี ไม่มี   
27 34051 ภัทรวดี นิลพฤกษ์ Vlogger รุ่นเยาว์ ไม่มี ไม่มี   
28 34095 วริษฐา เรืองถิ่น วัฒนธรรมฝรั่งเศส ไม่มี ไม่มี   
29 36042 กวินธิดา น้อยโสภณ จอมสุรางค์คอรัส ไม่มี ไม่มี   
30 36043 ชนิศา ขานเกตุ คณะกรรมการนักเรียน ไม่มี ไม่มี   
31 36045 ชลิตา มินานันท์ พัฒนาการคิดผ่านกิจกรรม Board game ไม่มี ไม่มี   
32 36046 บุญฑริก สังข์แสง ผู้ตัดสินกรีฑา ไม่มี ไม่มี   
33 36047 พิชญา ไชยหาญ คำคม ไม่มี ไม่มี   
34 36048 แพนเค้ก กิจพงษ์ศรี YC เพื่อนที่ปรึกษา ไม่มี ไม่มี   
35 36049 ศุภิสร สงเจริญ A-Math ม.ปลาย ไม่มี ไม่มี   
36 36050 อภิชญา เกตุพัฒนากุล พัฒนาการคิดผ่านกิจกรรม Board game ไม่มี ไม่มี   
37 36072 วรัญญา เพิ่มทรัพย์ ผู้ตัดสินกรีฑา ไม่มี ไม่มี   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................