Get Adobe Flash player

ข้อมูลสารสนเทศ

สถิติผู้เข้าชม

3712001
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้้
เดือนที่แล้ว
รวม
111
3689
14640
3649742
110345
118688
3712001

IP ของท่าน: 173.245.54.82
Server Time: 2019-11-21 00:22:03
Error:
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

      งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2559 บุคลากรของโครงการ Science mathematics Program
(SMP)  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  จำนวน  28  คน  ศึกษาดูงานเปรียบเทียบการจัดหลักสูตร
และการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์  ประสานงานโดยอาจารย์สาธิดา  โพหะดา

สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทีเรียนกับครูชูศรี ทิศาภาค
คลิกที่ http://110.164.59.11:8080/chomlearning/social.php
ต้องดาว์โหลดลงเครื่องก่อนแล้วคลิกเพื่อแตกไฟล์ จากนั้นให้คลิกที่ไฟล์ชื่อ PDM2 
หรือไอคอนนี้


โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
    จัดกิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช,
พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน, ขุมทรัพย์ทางปัญญาสวนนงนุชและอุทยานรังสรรค์นวัตกรรม
อวกาศ  จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันศุกร์ที่ 27–วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2559 
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  101 คน ครู 7 คน 
โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้คำแนะนำจากนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiring  Science)  ให้กับนักเรียนในการศึกษาต่อทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และเป็นนักวิทยาศาสตร์ รวมทั้งนักประดิษฐ์คิดค้นในโอกาสต่อไป       ฝ่ายบริหารวิชาการ  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การประชุมสัมมนาปรับหลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้
วันพฤหัสบดีที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ   ชั้น  5 
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ฝ่ายบริหารวิชาการ 
จัดการประชุมสัมมนาบุคลากร  ในการปรับหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียน
นำร่องการจัดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  ปีการศึกษา 2559 ซึ่งบุคลากรครูผู้สอน
เกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม ให้สนองแนวนโยบายวิธีปฏิบัติ และสอดคล้องกับ 
4
H  and  Happy  (Head  Hand  Heart  Heath)

การแข่งขันกรีฑา-กีฬานักเรียน ปาริชาตเกมส์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี  2558
แข่งขันระหว่างวันที่  23-25 ธันวาคม 2558  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Download รายการแข่งขัน   
Download ใบแยกประเภทกรีฑา

รวมภาพกิจกรรม

เครือข่ายการเรียนรู้

เลือกภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

QR CODE Facebook ร.ร.

เพลงโรงเรียน


PopUp MP3 Player (New Window)

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 117 หมู่ 5 ถนนอู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทร : 035-252269-70 | โทรสาร : 035-328274  | Email : [email protected]