Get Adobe Flash player

ข้อมูลสารสนเทศ

สถิติผู้เข้าชม

694787
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้้
เดือนที่แล้ว
รวม
927
7564
8491
666436
927
113859
694787

IP ของท่าน: 172.69.63.68
Server Time: 2020-06-01 09:32:44
Error:
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
พ.ศ.2546

ผอ.ประไพ มุ่งกำจัด
(ระดับ 9)

ครูปรุงศรี ศรีสืบสาย
สอนวิชาคหกรรม (อาหาร)

ครูอินทิรา คชาไพร
สอนวิชาสุขศึกษา
พ.ศ.2547

ครูอวยพร สัมมาพะธะ
ครูชำนาญการพิเศษ
สอนวิชาภาษาไทย

ครูดารณี ยอดเสนี
ครูชำนาญการ
(Early Retire)
สอนวิชาภาษาอังกฤษ

ครูจิระภา วงศ์กุหมัด
ครูชำนาญการ
(Early Retire)
สอนวิชาภาษาอังกฤษ

ครูพัลลภา วัฒนจิตต์
ครูชำนาญการ
(Early Retire)
สอนวิชาภาษาาอังกฤษ

ครูสุรีย์พร สาธุวงศ์
ครูชำนาญการ
(Early Retire)
สอนวิชาภาษาาอังกฤษ

ครูลาวัณย์ สายศิริวิทย์
ครูชำนาญการ
(Early Retire)
สอนวิชาคหกรรม

ครูนงเยาว์ พานเข็ม
ครูชำนาญการพิเเศษ (Early Retire)
สอนวิชาภาษาไทย
พ.ศ.2548

ครูแก้วมณี รัตนานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
สอนวิชาสังคมศึกษา
พ.ศ.2549

ครูรจิต ไทยพานิช
ครูชำนาญการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

ครูนงเยาว์ คุ้มสุข
ครูชำนาญการ
สอนวิชาภาษาไทย
 
พ.ศ.2551

ครูขวัญเมือง ทรัพย์บุญ
ครูชำนาญการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ

ครูสุเทพ ไกรเหมาะ
ครูชำนาญการพิเศษ
สอนวิชาภาษาไทย

ครูแฉล้ม ใจเสือ
ครูชำนาญการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์

ครูสุดารัตน์ โพธิ์ย้อย
ครูชำนาญการ
(Early Retire)
สอนวิชาคณิตศาสตร์

ครูศรกมล พงษ์ธนะ
ครูชำนาญการพิเศษ (Early Retire)
สอนวิชาภาษาไทย

ครูสุรางค์ ตรีราภี
ครูชำนาญการพิเศษ (Early Retire)
สอนวิชาภาษาไทย

ครูนวลศรี วงษ์สุดิน
ครูชำนาญการพิเศษ (Early Retire)
สอนวิชาภาษาไทย

ครูจรัสพรรณ ไทยพิพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
(Early Retire)
สอนคหกรรม (ทำอาหาร)

ครูปราณี ประสงค์
ครูชำนาญการ
สอนวิชาสังคมศึกษา

ครูวัชระ ประสาทศิลป์
ครูชำนาญการ
(Early Retire)
สอนวิชาอุตสาหกรรม

ครูนิตยา เสถียรโชค
ครูชำนาญการ
(Early Retire)
สอนวิชาชีวะวิทยา
ครูอนุพงษ์ คงเจริญเขตต์
ครูชำนาญการ
(Early Retire)
สอนวิชาคอมพิวเตอร์

ครูสรพจน์ การสมสิษฐ์
ครูชำนาญการ (ลาออก)
สอนวิชาสังคมศึกษา

ครูสายหยุด มีมนต์ษม
ครูชำนาญการ (ลาออก)
สอนวิชาภาษาอังกฤษ

ครูเรวัติ วิไลลักษณ์
ครูชำนาญการ
(Early Retire)
สอนวิชาเกษตรกรรม

ครูบุษกร เนตราคม
ครูชำนาญการ
(Early Retire)
สอนวิชาธุรกิจศึกษา

เครือข่ายการเรียนรู้

เลือกภาษา

QR CODE Facebook ร.ร.

เพลงโรงเรียน


PopUp MP3 Player (New Window)

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 117 หมู่ 5 ถนนอู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทร : 035-252269-70 | โทรสาร : 035-328274  | Email : [email protected]