..:: ระบบ E-Office โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ::..

กลุ่มงาน เลขหนังสือ/เรื่อง
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 27-09-2023  
ที่ 2078/2566 | เรื่อง : สัมมนาการสอนภาษาญี่ปุ่น โดยการสนับสนุนจากทุนมูลนิธิโตชิบานานาชาติ ประจำ 2566 ในรูปแบบไฮบริด  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 27-09-2023  
ที่ 2077/2566 | เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 50  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 27-09-2023  
ที่ 2072/2566 | เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีมอบทุนสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ประจำปี 2566  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  / ลงวันที่ : 27-09-2023  
ที่ 2069/2566 | เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "คิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 7"     Link  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 27-09-2023  
ที่ 2069/2566 | เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการ "คิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 7"  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 27-09-2023  
ที่ 2065/2566 | เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการ Stand Up Against Street Harassment "การลดภัยคุกคามบนท้องถนนและที่สาธารณะ"  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 27-09-2023  
ที่ 2059/2566 | เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 27-09-2023  
ที่ 2053/2566 | เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การแสดงโชว์ดับเพลิงในสถานศึกษาทั่วประเทศ  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 27-09-2023  
ที่ 2051/2566 | เรื่อง : การดำเนินการขอเปิดสถานศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2567  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 27-09-2023  
ที่ 2049/2566 | เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงานแสดงมุทิตาจิต "ชาติเสือ อำลา มุทิตา ปูชนีย์" ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 27-09-2023  
ที่ 2044/2566 | เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เช่าบูชาพระพุทธวิโมกข์ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 27-09-2023  
ที่ 2033/2566 | เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่่วนราชการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน กันยายน 2566  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 27-09-2023  
ที่ 2028/2566 | เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี 2566  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 27-09-2023  
ที่ 2024/2566 | เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 27-09-2023  
ที่ 2021/2566 | เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย "เรียนดี มีความสุข ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ"  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 27-09-2023  
ที่ 2019/2566 | เรื่อง : ผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 27-09-2023  
ที่ 2016/2566 | เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดสรรสมาชิกสมาคมฯเป็นผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2566  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 27-09-2023  
ที่ 2013/2566 | เรื่อง : ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการสัมมนา เรื่อง เทคนิคและทิศทางการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและการบริหารองค์กรในยุคดิจิทัล  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 27-09-2023  
ที่ 2009/2566 | เรื่อง : ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อสรรหาบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" ประจำปี 2566  
 
กลุ่มบริหารทั่วไป  / ลงวันที่ : 27-09-2023  
ที่ 1999/2566 | เรื่อง : ขอเชิญร่วมงาน "ทัศนาเกษียณ เวียนสมัย สานสายใจผูกพัน" อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 
 
Untitled Document